3 Gal PW Shrub Spiraea Wedding Cake

3 Gal PW Shrub Spiraea Wedding Cake

Featuring beautiful white flowers now!